Sunday, 2 March 2014

Inovasi Cocodamia Coklat IQ dalam E-Majalah Inspirasi Dapur


Cover depan

Inspirasi Dapur

Edisi ke 2Semestinya Business kita kebanggaan kita!Seperti yang selalu   diberitahu sebelum ini,

CocoDamia - Bukan Sekadar Coklat Biasa.
Untuk cerita dan image yang lebih jelas, boleh baca di


"Keusahawanan adalah satu kemampuan mentafsirkan persekitaran, mengenal peluang, mengguna bahan, menjalankan projek, membesarkan kekayaan dan mengalakkan kebajikan sosial"


                                                                                                            


                                                                                                                              1MET -FAMA


No comments:

Post a Comment